Jag erbjuder

Allmänmedicin

På Specialist Hälsan i Linköping där jag håller till finns möjlighet att boka tid för läkarbedömning av allmänmedicinska problemställningar av tillfällig art. För kroniska sjukdomar som behöver regelbunden behandling och uppföljning är det bättre att knyta an till en distriktsläkare på vårdcentral.
Vårt journalsystem är fristående från regionens. Självklart råder samma sekretess som överallt inom vården. Jag har gällande patientförsäkring.
Det finns ingen möjlighet till sjukskrivning.
Vi har inga receptblanketter för beroendeframkallande läkemedel.
Nu i coronatider är det tillrådligt att hålla social distans. En konsultation via zoomlänk är garanterat smittfri!

Jag är medlem i
Svenska Läkarförbundet https://slf.se/
Svenska Distriktläkarföreningen https://slf.se/dlf/
Svensk Förening för Allmänmedicin. https://sfam.se/

Francine Shapiro, EMDRs grundare på kongress i Edinburgh 2014

Vad är EMDR?

Eye Movement Desenitization and Reprocessing

EMDR handlar om att med hjälp av ögonrörelser och ett strukturerat protokoll i 8 faser ta bort den känslomässiga laddningen i plågsamma minnen, och upparbeta nya, neutrala associationsbanor i hjärnan.

När vi under natten drömmer, bearbetar hjärnan det vi varit med om under dagen. Ögonen rör sig då fram och tillbaka under ögonlocken. Under djupsömnen går sedan det bearbetade materialet över från korttidsminnet till långtidsminnet där det lagras som erfarenheter att ta med till kommande situationer i livet.

OM vi däremot varit med om något vi helst skulle ha velat slippa, händer det att hjärnan bearbetar intrycken på ett ofullständigt sätt. Då kan obearbetade delar av den svåra upplevelsen slinka över till långtidsminnet och lagras som vassa skärvor. Det kan vara lukter, smaker, ljud, miljöer, människor… ja vad som helst.

När de obearbetade detaljerna dyker upp i vardagen river skärvorna i vårt inre och kan skapa ångest, panikattacker, fobier eller kroppsligt obehag - kanske smärtor ingen hittar orsaken till eller andra obegripliga symtom.

Behandling med EMDR utgår från de negativa tankar, känslor och kroppsupplevelser som är kopplade till traumat. Genom att låta blicken röra sig från sida till sida som under REM-sömn bearbetas händelsen i form av minnesbilder som flimrar förbi likt landskapet under en tågresa.
Allteftersom tappar traumat mer och mer av sin negativa laddning och till slut känns det som en neutral upplevelse. ”Det hände, än sen då?”
Slutresultatet blir att minnet finns kvar men är känslomässigt oladdat.
De frigjorda krafterna kan du sedan använda till precis vad du vill!
För isolerade upplevelser behövs enstaka sessioner. För mer komplexa några fler. Behandlingen börjar alltid med bedömningssamtal. Du får alltid instruktion i olika metoder att lugna ditt eget inre.
Metoden är godkänd av Socialstyrelsen och har i forskning evidensgrad 2 vid posttraumatiskt stressyndrom – PTSD - samma som traumafokuserad KBT.
Behandling sker också online via zoomlänk. Hör av dig via kontaktformuläret.
Läs mer på nätet emdr.se, emdr-europe.org eller se hur det går till på youtube.

Hypnos

Vad är hypnos?

Hypnos är i korta ordalag det medvetandetillstånd man befinner sig i när man dagdrömmer, låter tankarna vandra till andra ställen än där man är. Det är också beteckningen på metoden att nå dit.
Hypnosbehandling går ut på att jobba med fantasin, de inre bilder du skapar runt dina problem och som kan vinklas på ett läkande sätt. Det är just det som händer under hypnosen som kan göra skillnad.
Därför är det nödvändigt att formulera ett mål med behandlingen, till exempel stresshantering, smärtlindring eller beteendeförändring.
Vem kan hypnotiseras?
Alla som är motiverade! Och har förmåga att koncentrera sig.

Mindfulness

Mindfulness går ut på att vara uppmärksamt närvarande i nuet. Här får du ett användbart sätt att må bättre på:
Man kan tänka sig att all psykisk ohälsa har en riktning i tiden.

Ältande tankar kring det som varit, och som vi inte kan påverka kan leda till depression.

… eller malande oro för en framtid vi inte vet någonting om kan ge upphov till ångest.

Om vardagen påverkas negativt av dessa oönskade tankar hjälper det att fokusera på NUET.
Hur vet vi då att vi är ”här och nu”?
-Jo, förstås genom våra sinnen:

*syn
*hörsel
*lukt
*smak och
*känsel

Poängen är att pendla med sin uppmärksamhet mellan ältande eller orostankar och information som förmedlas via något sinne. Det kan man göra hela tiden - så att aktivera dina sinnen kan du börja med nu direkt!

Mindfulness kan också införlivas i våra dagliga aktiviteter för att öka koncentrationen och kvaliteten på det vi gör.
Mindfulnessmeditation är en effektiv stresshanteringsmetod.

Kroppsscanning ger värdefull information om tillståndet i vår kropp.
Välkommen att höra av dig om du vill ha personlig guidning i detta (länk till kontaktformulär)

Vem får hypnotisera?

Hypnos får utövas endast av personer som är legitimerade av Socialstyrelsen eller i sin yrkesutövning lyder under Patientsäkerhetslagen.

Utbildning sker via Svenska föreningen för klinisk hypnos (SFKHwww.hypnosforeningen.se
Den är ansluten till European Society of Hypnosis(ESH), som i sin tur är ansluten till International Society of Hypnosis (ISH).

EMDR: Eye Movement Desensibilization and Reprocessing.