Om mig

Vem är jag?

Elisabeth Persdotter, legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin sedan 1989.
Efter studier och arbete många år i Norrland har jag jobbat på vårdcentraler i bland annat Värmland, på Öland och sedan år 2000 i Östergötland. Under några år i Italien fick jag också känna på hur det är att vara arbetslös invandrare.

Mitt mål vid varje patientbesök är att ge god kvalitet i mötet och många brukar tycka att jag är lugn och förklarar bra.
Min utgångspunkt är att fokusera på det friska hos varje individ och se till helheten, inte bara vilken åkomma det handlar om utan också vem som har den.
Med ålderns rätt arbetar jag nu halvtid på vårdcentral och erbjuder på detta sätt mina erfarenheter till en bredare publik, även online.

Under mitt arbetsliv har jag konstaterat att skolmedicinen inte kan lösa alla problem.

Mitt specialintresse är psykisk ohälsa. Där räcker inte mediciner för att lindra lidandet.

Därför har jag gått en steg 1-utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning, en instruktörsutbildning i mindfulness, en 2-årig hypnosutbildning och är certifierad EMDR-terapeut. Jag är också diplomerad tobaksavvänjare och använder öronakupunktur enligt NADA-modellen vid problematisk abstinens.

Du kan läsa mer under respektive flik. Metoderna går bra att kombinera.

I alla samtal lyssnar jag efter individens styrkor och  talanger som kan förstärkas för att maximera den egna läkningsprocessen till bättre mående.

De nationella föreningarna för hypnos och EMDR erbjuder regelbunden vidareutbildning. Som medlem kan man också delta i internationella kongresser vilket jag gör för att bygga nätverk och följa forskningens snabba utveckling.
Båda metoderna är stora i andra länder och börjar bli allt mer kända även här. Fördelen är att de fungerar och inte har några biverkningar.

Flera läroböcker har kommit ut riktade till studenter inom hälsovårdande yrken. Jag har bidragit med kapitel i två av dem

Om hypnos i boken Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg:

och om EMDR i boken Psykoterapi som hjälper:

Om du är intresserad av behandling får du gärna höra av dig.
Är du vårdpersonal och blir nyfiken, finns hypnosutbildning öppen för dig i våra storstäder!
www.hypnosforeningen.se